Renovatieverplichting

De renovatieverplichting voor woongebouwen start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs worden aangescherpt

Voor alle woongebouwen geldt vanaf 2023 een minimum EPC-label, te behalen binnen de 5 jaar na overdracht. 
 
Wie vanaf 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een woning of appartement met een slecht EPC-label, moet die binnen de 5 jaar energetisch renoveren tot label D (of beter). 
 
Label D is een tussenstap. Het te behalen labelniveau zal stapsgewijs worden aangescherpt tot label A. Dit dient om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven. De Vlaamse Regering legt daarom ook een langetermijnpad vast tot 2050. Zo kan een nieuwe eigenaar toekomstgericht renoveren. Het is dus beter meer te renoveren dan wat op het moment van de aankoop wettelijk verplicht is. 
 
De Vlaamse Regering voorziet bovendien aantrekkelijke financiële ondersteuningsmaatregelen (renteloos renovatiekrediet, energielening+, EPC-labelpremie). Bedoeling is om de eigenaars te motiveren onmiddellijk tot een beter label dan de bovengrens (label D) te renoveren.

De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals overdracht van aandelen of erving, is de renovatieverplichting niet van toepassing.
 

Van label D naar label A voor eengezinswoningen

Wie vanaf 1 januari 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een eengezinswoning of collectief woongebouw, moet minstens een EPC-label D halen binnen de 5 jaar na verlijden van de authentieke akte. Dit minimaal EPC-label na overdracht wordt vanaf 2028 aangescherpt tot label C, vanaf 2035 tot label B en vanaf 2040 tot label A.
  renovatieplicht woningen

 

Afwijkend langetermijnpad voor appartementen 

 
De grondige renovatie van appartementsgebouwen is een uitdagende opdracht. Het renoveren is technisch gezien complexer, er zijn meerdere eigenaars die samen tot een beslissing moeten komen. Het is nodig om een gezamenlijke financiering op te bouwen. Voor deze gebouwen is meer tijd nodig om renovaties grondig voor te bereiden en te financieren.  
 
Voor appartementen wordt daarom pas verstrengd tot label B voor aankopen vanaf 2040 (in plaats van 2035 bij eengezinswoningen), en tot label A voor aankopen vanaf 2045 (in plaats van 2040 bij eengezinswoningen).