Hoe verloopt een elektrische keuring?

Tijdens de elektrische keuring controleren de expert de volledige installatie van de woning aan de hand van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een elektrische keuring verloopt steeds volgens hetzelfde principe:

  • Administratief onderzoek: de elektrische installatie wordt vergeleken met het ééndraadschema en het situatieschema. Deze schema’s dienen steeds in drievoud aanwezig te zijn. Zonder ééndraadschema en/of situatieschema is het onmogelijk om een positief keuringsattest te verkrijgen.
  • Visueel onderzoek: onder andere de toegankelijkheid en de staat van het elektrisch bord, de draadsecties volgens de geïnstalleerde beschermingsinrichting, de aanwezigheid van een aarding met aardingsonderbreker en de aanwezige maatregelen ter bescherming tegen elektrocutie worden gecontroleerd.
  • Metingen: De aardspreidingsweerstand en de isolatieweerstand worden uitgemeten. Daarnaast controleert de keurder de continuïteit van de beschermingsgeleiders en test hij/zij de differentieelstroominrichtingen. Hou er rekening mee dat de installatie tijdens deze metingen even spanningsloos wordt gezet!

 

Heeft U een keuring elektriciteit nodig? Contacteer ons!

Prijzen keuring elektriciteit.