Eenmalige premie voor zonnepanelen vanaf 2021

Eenmalige premie voor zonnepanelen vanaf 2021

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is.

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.
 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een aannemer op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
 • De premie kan worden toegekend als
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Procedure

De aanvraag, behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen.

Bedrag

 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Wetgeving

Deze informatie is gebaseerd op een principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.