Test uw EPC

DE ‘TEST-UW-EPC’-TOOL

Waarom deze tool?

Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering dat elk huis en elk appartement een A-label behaalt.
Momenteel behalen appartementen gemiddeld een C-label, terwijl eengezinswoningen gemiddeld een E-label behalen. De renovatiegraad moet dus flink omhoog.
Een belangrijke stap hierbij is bewustwording: wat is het energielabel van mijn woning en is dat goed of slecht?

Met de nieuwe handige tool Test-uw-EPC kan men snel en eenvoudig nagaan hoe een woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in de gemeente, de provincie of Vlaanderen.

 

Men krijgt ook cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de Vlaamse woningen en een aantal nuttige tips en doorverwijsadressen om aan de slag te gaan.

 

 

Een handig en veelzijdig instrument

Heeft een woning nog geen EPC, dan berekent ‘Test-uw-EPC’ een indicatief energielabel dat men kan vergelijken met gelijkaardige woningen.

Het indicatief energielabel wordt berekend via enkele vragen over type bebouwing, isolatiegraad en aanwezige installaties.

Wie al over een EPC beschikt kan zijn energielabel via ‘Test-uw-EPC’ vergelijken met andere woningen.

Wie wil renoveren kan de tool ‘Test-uw-EPC’ inzetten bij het nemen van renovatiebeslissingen.

De tool is ook raadpleegbaar via de Woningpas.