Keuring elektriciteit

Wil je een woning of appartement verkopen dan moet het verslag van de elektrische keuring in de notariële verkoopakte worden opgenomen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Dateert de elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981 dan werd deze waarschijnlijk nog nooit gecontroleerd. Een elektrische keuring is hier dus steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie in orde brengen en deze laten herkeuren. Hiervoor krijgt hij een termijn van 18 maanden. Deze termijn start vanaf de datum waarop de koopakte bij de notaris verleden wordt.

Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981 dient er in principe een geldig keuringsattest aanwezig te zijn. Dit is ook zo wanneer er na die datum belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd. Kan je als verkoper geen conform keuringsverslag voorleggen dan is een nieuwe keuring noodzakelijk. Indien de installatie niet in orde is, dient deze binnen de 12 maanden na de controle in orde gebracht en herkeurd te worden.

In beide gevallen mag de elektrische installatie tijdens de herkeuringstermijn in dienst blijven.

 

Heeft U een keuring elektriciteit nodig? Contacteer ons!

Prijzen keuring elektriciteit.