Wat is asbest?

Om kopers te beschermen en te informeren over de aanwezigheid van asbesttoepassingen zal vanaf november 2022 de aanwezigheid van een asbestinventaris verplicht zijn bij verkoop. Wie dus een woning wil verkopen, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken voor de verkoop van elk huis dat vóór 2001 is gebouwd. Zo’n asbestinventaris zal opgemaakt moeten worden door een erkend asbestdeskundige die elke asbestinventaris zal registreren in de centrale databank. De asbestinventaris voor woningen is opgenomen in de Woningpas Vlaanderen.

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbestgerelateerde ziekten en kanker. Die ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op.

2 soorten asbest

Hechtgebonden asbest (vast asbest) hierbij zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.

OF

Niet-hechtgebonden asbest (los asbest) hierbij zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen. Is op een golfplaat of lei de aanduiding AT te lezen, dan bevat die zeker asbest. De aanduiding NT is enkel te vinden op asbestvrije golfplaten of leien.

Wil je 100% zeker zijn, dan moet je een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Zo’n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro per staal. Er is een lijst van erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in materialen. Alleen die erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit.

Vrijkomen van asbestvezels

 
  • Als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
  • Of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Verven en behangen kan wel.
  • Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) komen de vezels altijd gemakkelijk vrij.

Asbest in Vlaanderen

Er wordt geschat dat er nog 2.3 miljoen ton asbest in Vlaamse huizen en gebouwen zit. Dat is gigantisch veel. Zeker als je weet dat deze vezels kankerverwekkend zijn. Onderdelen waar niet-hechtgebondenasbest in zit, zijn het gevaarlijkst. Maar ook de materialen waar hechtgebonden asbest in zit zoals dakbekleding, golfplaten of bloembakken zijn niet zonder risico. Ook deze producten kunnen verweren waardoor het risico bestaat dat de gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.

In heel wat huizen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest nog gebruikt als bouwmateriaal.

Het asbestcertificaat moet ervoor zorgen dat wie een woning met asbest koopt, dat ook weet.

Asbestattest nodig? Contacteer ons!

Hoeveel kost een asbestattest?