Prijs asbestattest appartementen

De prijs van het asbest attest is afhankelijk van de grootte van het appartement en aanverwante ruimtes die geïnspecteerd worden. Alle ruimtes, ook kelders, garages en andere aanbouwen die deel uitmaken van de verkoop, moeten onderzocht worden. 

Prijsberekening is inclusief btw, 2 staalnames en retributievergoeding van 50€ voor OVAM.

 

Heeft U een asbestattest nodig? Contacteer ons!

Hoe groter het vastgoed, hoe langer het onderzoek duurt, wat ook een invloed heeft op de uiteindelijke kostprijs.