EPC nodig bij verhuur, ook zonder publiciteit

EPC nodig bij verhuur, ook zonder publiciteit Sinds 1 april 2022 is een EPC bij verkoop, erfpacht en opstal ook verplicht als er geen publiciteit wordt gemaakt. Deze verplichting wordt nu uitgebreid naar huurwoningen.   Vanaf 1 oktober 2023 moeten ook panden die verhuurd worden zonder publiciteit over een EPC beschikken. Het maakt dus geen verschil meer of er publiciteit voor gemaakt wordt of niet.   Nog vragen over of en welk EPC opgemaakt moet worden? De EPC-wegwijzer van het VEKA brengt duidelijkheid. 

Lees meer

Renovatieverplichting

De renovatieverplichting voor woongebouwen start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs worden aangescherpt Voor alle woongebouwen geldt vanaf 2023 een minimum EPC-label, te behalen binnen de 5 jaar na overdracht.    Wie vanaf 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een woning of appartement met een slecht EPC-label, moet die binnen de 5 jaar energetisch renoveren tot label D (of beter).    Label D is een tussenstap. Het te behalen labelniveau zal stapsgewijs worden aangescherpt tot label A. Dit dient om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven. De Vlaamse Regering[…]

Lees meer

Het asbestattest

Heb ik een asbestattest nodig?   Vanaf 23 november 2022 heeft u een geldig asbestattest nodig wanneer  u eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement), en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001, en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is, en het gebouw(deel) toegankelijk is, als u het gebouw(deel) verkoopt. Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat gebouwd is voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben. De regelgeving stelt dat de eigenaar de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moet meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van[…]

Lees meer