Renovatieverplichting

De renovatieverplichting voor woongebouwen start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs worden aangescherpt Voor alle woongebouwen geldt vanaf 2023 een minimum EPC-label, te behalen binnen de 5 jaar na overdracht.    Wie vanaf 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een woning of appartement met een slecht EPC-label, moet die binnen de 5 jaar energetisch renoveren tot label D (of beter).    Label D is een tussenstap. Het te behalen labelniveau zal stapsgewijs worden aangescherpt tot label A. Dit dient om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven. De Vlaamse Regering[…]

Lees meer

Enkel recente EPC’s bij verkoop vanaf 2022

Vanaf 01/01/2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.   Als een woning of appartement verkocht wordt of te koop staat vanaf 2022, zal dit alleen nog kunnen aan de hand van een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden. Ook indien het compromis nog in 2021 getekend werd met een EPC van voor 2019, zal er steeds een nieuw EPC moeten opgemaakt worden.   Waarom? Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC[…]

Lees meer