Het isolatie alfabet

K-peil, U-waarde, lambda … Isolatie lijkt wel over een eigen alfabet te beschikken. Wat betekenen al die letters? Wij maken je wegwijs.

K- en E-peil

Het K-peil drukt de globale isolatiewaarde van een gebouw uit. Hoe lager het K-peil, hoe beter het huis geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. Het K-peil heeft rechtstreeks invloed op het E-peil. Dit getal drukt de globale energieprestatie van een woning uit.

U-waarde

De U-waarde van een constructieonderdeel komt overeen met de hoeveelheid warmte die per m² en per graad temperatuurverschil verloren gaat door een muur, vloer, dak … Hoe lager de U-waarde, uitgedrukt in W/m²K, hoe beter de isolatiewaarde. Dit getal toont dus aan hoe goed of hoe slecht dit constructieonderdeel warmte en koude doorlaat.

R-waarde

(bron Steico)

De R-waarde duidt de warmteweerstand aan. De warmteweerstand hangt af van twee factoren: de dikte van het isolatiemateriaal (in meter) en de lambda-waarde. R is namelijk de dikte gedeeld door lambda, of R = d / lambda. Hoe dikker je isolatie en hoe beter het isoleert, hoe meer warmteweerstand er dus zal zijn en hoe hoger je R. Deze waarde is ook heel belangrijk bij de aanvraag van subsidies. Geraak je er zelf niet zo goed uit? Geen nood, dit is veelal voer voor je aannemer en architect.

Van R naar U

Die R heb je dan weer nodig om de U-waarde van een bepaald constructieonderdeel te berekenen. U is namelijk 1 / R.

Lambda-waarde

Terwijl het K- en E-peil en de U-waarde iets over het grotere plaatje vertellen, duidt de lambda-waarde aan hoe goed of slecht een bepaald materiaal isoleert. Hoe lager de lambda, hoe slechter een materiaal de warmte geleidt en hoe beter het dus isoleert. Elke isolatiemateriaal heeft een bepaalde lambda-waarde. Een overzicht:

Isolatiemateriaal Lambda-waarde W/mK
Stro (in de richting van de halmen) 0,080
Vermiculiet 0,053
Stro (dwars op de halmen) 0,052
Perliet 0,051
Cellenglas (foamglass) 0,040 à 0,050
Hennep 0,040 à 0,042
Silicaat-schuimkorrels 0,040
Papiervlokken 0,039
Kurk 0,038 à 0,040
Vlas 0,038
Houtvezel 0,036 à 0,040
Schapenwol 0,035
Rotswol 0,035 à 0,040
EPS 0,033 à 0,042
Glaswol 0,032 à 0,040
XPS 0,029 à 0,038
PUR 0,023 à 0,032
PIR 0,023 à 0,032
PF 0,020

Bron: Vibe

Officiële Lambda waardes

U kan hier de lijst downloaden van de in België officiëel erkende producten met hun Lambda waarden.

Lambda waarden andere materialen:

Stenen

Type steen λ [W/mK]
Zware steen (graniet, basalt) 3.50
Blauwsteen, kalksteen 2.91
Marmer 2.91
Harde steen 2.21
Vaste steen 1.74
Halfvaste steen 1.40
Bakstenen 0.22 – 0.81
Kalkzandsteen 0.36 – 1.70
Betonmetselblokken 1.07 – 2.09
Betonstenen van klei 0.14 – 0.83
Cellenbetonblokken 0.10 – 0.32

Hout

Type hout λ [W/mK]
Timmerhout van hard-, loof- en naaldhout 0.13 – 0.18
Multiplexplaat 0.09 – 0.24
Spaanplaat 0.10 – 0.18
Cementgebonden vezelplaat 0.23
OSB-plaat 0.13
Vezelplaat 0.07 – 0.18

Beton

Type beton λ [W/mK]
Gewapend beton 1.70
Ongewapend beton 1.30

Kunststoffen

Type kunststof λ [W/mK]
HDPE 0.42 – 0.51
LDPE 0.33
PMMA 0.17 – 0.25
PP 0.10 – 0.22
PTFE 0.25
PVC 0.19

Metalen

Type metaal λ [W/mK]
Lood 35.0
Koper 380.0
Koper (geelkoper, messing) 120.0
Staal 50.0
Roestvrij staal 17.0
Aluminium 99% 160.0
Gietijzer 50.0
Zink 110.0
Brons 65.0

Pleisters

Type materiaal λ [W/mK]
Cementmortel 0.93
Kalkmortel 0.70
Gips 0.52

Gassen

Type materiaal λ [W/mK]
Droge lucht 0.025 – 0.026
Argon 0.016
Krypton 0.0088
Koolstofdioxide CO² 0.0146
Stikstof N² 0.024