Energiezuinige woning raakt sneller verkocht aan hogere prijs

In een recente studie onderzocht vastgoedeconoom Sven Damen (KUL)  de prijseffecten van energie-efficiëntie op de verkoopprijs en verkooptijd van Vlaamse woningen. Daaruit blijkt dat energie-efficiëntie wel degelijk een impact heeft op de verkoopprijs.

Woonhuizen met een EPC-score die 100 punten lager ligt, worden gemiddeld verkocht aan een prijs die 2,3 percent hoger ligt dan vergelijkbare woningen. Bij appartementen bedraagt het prijseffect 1,8 percent.

Een opsplitsing in categorieën toont aan dat het effect van de EPC-score niet-lineair is. Woonhuizen met een EPC-score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9 percent meer waard dan woningen met een EPC score tussen 400 en 499. Deze woonhuizen worden gemiddeld 25 percent sneller verkocht. Bij appartementen is het prijseffect minder groot.

Lees het rapport als je benieuwd bent naar de verdere bevindingen.